Фирмата Арт Лайф е регистрирана през 1997 г. в град Томск. Фирмата разработва, внедрява, произвежда и продава хранителни добавки. Компания постоянно провежда научно-изследователска дейност по комплексното изучаване въздействието на БАД върху човешкия организъм и техните профилактични и лечебни свойства. Разработени и регистрирани са 69 бр. БАД, които активират защитните свойства на организма, регулират неговия обмен и енергийни процеси, обезпечават нормалното функциониране и коригират дейноста на органите. Компания произвежда над 200 продукта, като асортимента непрекъснато се разширява.

АРТ ЛАЙФ изнася своята продукция в редица страни. Основните й партньори са в Япония, Южна Корея, Германия, Индия, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Украйна, Белорусия, Прибалтийските дъержави. Има свои представителства в Англия и Германия. За 17 години тя е изградила мощна научно-изследователска и производствена база в гр. Томск, Сибир. Технологията на производствения процес е на световно равнище. Машините и оборудването са доставени от лидерите на световното производства на медицинска апаратура- американски, английски, немски компании. АРТ ЛАЙФ разработва и произвежда собствени машини за уникальните производствените процеси. Компания заема една от лидерските позиции на руския пазар в производството на БАД. Производственият процес се осъществява в специализирани чисти помещения отговарящи на международния стандарт GPM. Система за управление на качеството е сертифицирана по ISO 9001:2000.

Компанията е сертифицирана и по НАССР.

АРТ ЛАЙФ ФЛОРА.

Местоположението на предприятието подбирано, то е изградено в уникален от екологична и природна гледна точка район в северното подножие на планината Алтай и е специализирано в преработката на растителната суровина. 

АРТ ЛАЙФ ТЕХНО.

Разработка и производство на нестандартно оборудване за фармацевтичната, хранително вкусовата, козметичната поомишленост. Продукцията отговаря на изискванията на световните стандарти и тенденции.

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

АРТ ЛАЙФ е единствената в Русия компания която притежава собствена сертифицирана лаборатория за качеството и сигурността. Със своя широк спектър от контролно измервателни прибори, лабораторията контролира всички етапи от производствения процес- от суровината до готовата продукция.

ПРОИЗВОДСТВЕНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ АРТ ЛАЙФ
Основната задача на тази лаборатория е проектирането и създаванеоо на действително уникални високоефективни, конкурентноспособни и популярни БАД, както и търсенето и внедряването на перспективни технологии. Лабораторията постоянно търси нови биологически активни вещества на които разработва най съвременни БАД. За 3 години лабораторията е разработила и внедрила над 200 вида БАД.