Д-р Шишков е профилиран в изграждането на цялостни индивидуални лечебно-профилактични и оздравителни програми, както и на диетични планове, насочени към преодоляване на здравословни проблеми и достигане на състоянието на „оптимално здраве“, в съответствие с принципите на орто-молекулярната и функционалната медицина.
Специалист по Нервни болести, Традиционна Китайска Медицина и Мануална Терапия, а неговите мултидисциплинарни познания и умения го правят ценен член на екипа на Urology.bg, най-вече в областта на урологичната физикална терапия.