Нашите специалисти: Борян Бужов

Нашите специалисти: Борян Бужов

Д-р Борян Бужов е специалист по Нервни болести, Традиционна Китайска Медицина и Мануална Терапия, а неговите мултидисциплинарни познания и умения го правят ценен член на екипа на Urology.bg, най-вече в областта на урологичната физикална терапия.

Д-р Бужов завършва медицина през 2000 г. с отличен успех и веднага е зачислен като редовен докторант и специализант към Катедра „Нервни болести“ към Медицински Университет – София. По време на работата си в катедрата специализира една година в Лайден (Холандия), със стипендия Мария Кюри към един от най-престижните университети Каролинския Институт – Швеция. Защитава доктората си през 2005 г. и придобива званието доктор по медицина. През 2006 г. придобива специалност по Нервни болести.

През 2012 г. д-р Бужов завършва квалификационните курсове за следдипломно обучение към Медицински Университет – София в областта на Мануалната Медицина. Оттогава работи като специалист по Мануална Медицина в тясно сътрудничество с председателя на Българското дружество по Мануална Медицина на Вертеброгенните Заболявания. Редовно посещава допълнителните квалификационни курсове на Дружеството, а през 2013 г. е избран за негов секретар.

През 2013 г. започнва специализация по Традиционна Китайска Медицина към Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина. От средата на 2015 година работи активно като иглотерапевт.

От 2015 г. започва да работи с Д-р Васил Василев и екипа на Urology.bg в областта на физикалната терапия на урологичните заболявания и по-специално при пациенти страдащи от синдрома на хронична болка в малкия таз, преждевременна еякулация и еректилна дисфункция.

Ключови компетенции:

Акупунктура при следните урологични заболявания: синдрома на хронична болка в малкия таз (хроничен простатит), преждевременната еякулация и еректилната дисфункция.
Лазерпунктура
Електроакупунктура
ВисокоИнтензивна Лазерна терапия
Мануална терапия при остри и хронични болки в кръста, шията и гърба
Акупунктура /вкл. аурикулотерапия/ при болести на опорно-двигателния апарат
Акупунктура при болести на Централна и периферна нервна система

Месторабота:

Урологичен кабинет „Д-р Василев“ – Урологична физикална терапия
Иглотерапевт към „Green Health“
Мануален терапевт към „АИПСМП по нервни болести Мариета Караджова“ ЕООД

Професионален опит

Д-р Борян Бужов завършва хуманна медицина в Медицински Университет – София, България през 2000 г.
През 2003 и 2004 г. работи в Медицински Университет Лайден, Холандия.
През 2005 г. защитава дисертационен труд на тема: “Фациоскапулохумерална мускулна дистрофия – клинико-генетично изследване” и е удостоен с награда “Млад учен на годината Акад. Д-р Асен Хаджийолов”
През 2006 г. придобива специалност по Нервни болести.
От 2006 г. до 2014 г. работи в сферата на клиничните изпитвания в България и Източна Европа.
От 2012 г. Д-р Бужов работи в областта на мануалната медицина в тясна колаборация с председателя на Българското дружество по Мануална Медицина на Вертеброгенните Заболявания /БДММВЗ/.
През 2013 г. Д-р Бужов е избран за секретар на Българското дружество по Мануална Медицина на Вертеброгенните Заболявания /БДММВЗ/.
През 2015 г. Д-р Бужов успешно завършва Основен курс по Акупунктура и Моксибустия към Българско Дружество по Традиционна Китайска Медицина

Допълнителни специализации и курсове:

Курс “Съвременни насоки при лечението на неврологичните заболявания (2013)
Международен инструкторски курс “Мануалната Медицина и лечение на болката” – Rome, Italy (2013)
Курс “Алгоритми за сегментарна диагностика на шиен, торакален и лумбален отдел на гръбначния стълб” (2013)
Конференция “Неспецифична болка в кръста и мануална медицина” (2013)
Регионален обучителен курс на Европейската Академия по Неврология (2014)
Удостоверение за завършено обучение по “МАСАЖ-РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” – НСА (2014)
Конференция “Вертеброгенна болка – диференциална диагноза. Псевдостенокарден синдром” – к.к. Слънчев Бряг (2015)
Свидетелство за придобита квалификация “Основи на ТКМ. Пулсова диагностика, диагностика по лицето и езика” – програма Гринспринг, София (2015)
Специализация по “Традиционна Китайска Медицина” към Българско Дружество по Традиционна Китайска Медицина (2013-продължава)
Обучение по “Мануална терапия за раменен комплекс” проведено от Симон Вулфсонс, Хайфа, Израел към Медицински Университет – Варна, Варна (2015)

Членство

Българското дружество по Мануална Медицина на Вертеброгенните Заболявания /БДММВЗ/ – секретар.
Българско Дружество по Традиционна Китайска Медицина
Български лекарски съюз