ЗАЩО ДА ВЗИМАМЕ ВИТАМИНИ.

ЗАЩО ДА ВЗИМАМЕ ВИТАМИНИ.

 Ролята на витамините все още се подценява от населението. А те са незаминими хранителни вещества. Оказват благоприятно воздействие върху сърдечно съдовата система, съедиенителната тъкан, имунната система, устойчивоста на организма от вредните външни въздейтствия.


     Набавянето на необходимото дневно количество чрез плодовете и зеленчуците е сериозен проблем. Например за осигуряването на дневната доза витамин А трябва да се консумират 3 кг. моркови; за витамин В - 1,5 кг. черен хляб; калции- 5 кг. извара. Видно е - човек немопче да консумира ежедневно храни в такива обеми. Освен това продуктите на нашата трапеза са много по-бедни на витамини откоякото си представяме. При современнята кулинарна обработка на храните се губят до 20-40 % от витамин В1, 15-30% от витамин В2, 20-30% от В6, до 90 % от фолиевата киселин. Същото се относя и за продолжителното съхранение на хранителните продукти.

     Следователно, зада подобрим качеството и продолжителноста на живота си трябва редовно да приемаме витамини. Освен това специалистите са изчислили, че 1 лев вложен за профилактика, икономисва 3 лева за лечение.
    Най добри резултати за профилактика и лечение за востановяването и запазване на здравето се получава със приемането на аитаминно- минералния компях ДИСКАВЕРИ на компанията АРТ ЛАЙФ.
   

Какви са преимуществата на комплекса:
1. Състав: комплекса се състоит от две взаимно допълващи се таблетки. Таблетка 1 - напълно покрива потребностите на организма от витамини и минерали. Таблетка 2 - осуществява индивидуален подход за осигуряването на организма с витамини, в зависимост от пола и възраста.
 

На комплекса ДИСКАВЕРИ СИЛА  се съдержат екстракти от лимоник, курилсаи чай , гъбъ рейши, който оказват мощно тонизирането воздействие , способстват за регулиране на баланса на мъжките полови хормони.
    

ДИСКАВЕРИ ОЧАРОВАНИЕ-  се съдържат витамини и екстракти на листа от коприва, гъби матаке, чага, бадан, който действат профилактично за нормализиранпто на обмена на веществата в женския организъм.
 

ДИСКАВЕРИ ОТЛИЧНИК се състои от ингредиенти за подържане на имунната система на подрастващите , подобрява работата на мозъка, усилва паметта и вниманиета.
    

Комплесите ДИСКАВЕРИ се произвеждат във вид на особени матрични таблетки, состоящи от гранули с различен размери. От начало се разтварят най дробните и след тях следващите по размери. Така се осигурява равномерна концетрация на активните вещества в организма.